Ақпараттық технологиялар және телекоммуникациялар орталығы


Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университетінің қызметі әртүрлі бағыттарды қамтиды — бұл білім беру қызметі, ғылыми қызмет, әлеуметтік-бағытталған қызмет, тәрбие жұмысы және материалдық-техникалық даму. Заманауи ақпараттық технологиялар көптеген мәселелерді тезірек және сапалы шешуге мүмкіндік береді. Енгізумен және сүйемелдеумен Университеттің ақпараттық технологиялар және телекоммуникация орталығы айналысады.

Ақпараттық технологиялар және телекоммуникациялар орталығы компьютерлік сыныптардың жаңғыртылуын және жұмыс істеуін қамтамасыз ете отырып, оқу процесіне өзінің қатысуын жүзеге асырады, сол арқылы қазіргі заманғы ақпараттық технологиялар мен бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану үшін жағдай жасайды.

Білім беру қызметтерінің сапасын арттыру мақсатында студенттердің ақпараттық-коммуникациялық технологияларға (акт), кең жолақты және сымсыз Интернетке тең қол жеткізуін қамтамасыз ету, оқу аудиториялары мен ғылыми зертханаларды техникалық жарақтандыруды жақсарту жөніндегі жұмыс жалғастырылды.

Ақпараттық технологиялар және телекоммуникациялар
орталығының атқаратын функциялары

Университеттің корпоративтік желісінің тұрақты жұмыс істеуі

Университеттің ресми web-сайтын сүйемелдеу

Университет бөлімшелерінде компьютерлік техниканың жұмыс істеуі

Компьютерлік сыныптардағы оқу процесін техникалық қамтамасыз ету

Оқытудың заманауи интерактивті құралдарын енгізу

Электрондық университет жүйесін әзірлеу және енгізу

Меншікті
DATA орталығы

1912 дана
компьютерлер мен ноутбуктар

500 Мбит/сек асатын
интернет жылдамдығы